PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Proszę wypełnić i zatwierdzić niniejszy formularz reklamacyjny oraz załączyć niezbędne materiały w postaci zdjęć lub wideo.

2. W terminie 1-2 dni roboczych od zatwierdzenia niniejszego formularza reklamacyjnego otrzymają Państwo od nas odpowiedź z działu serwisowego.

3. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne, podstawimy do Państwa kuriera we wskazany przez Państwa w niniejszym formularzu termin, który odbierze przesyłkę z reklamowanym urządzeniem.
W przypadku reklamacji deski myjącej należy zdemontować oraz przygotować całe urządzenie, natomiast w przypadku toalety myjącej, proszę zdemontować oraz przygotować wyłącznie górny korpus urządzenia z deską i pokrywą toaletową, zgodnie z instrukcją montażu załączoną w formie papierowej do zestawu z urządzeniem lub dostępną na naszej stronie internetowej przy kartach z danymi produktami.
Do wnętrza przesyłki proszę dołączyć wyłącznie pilot sterujący (w przypadku, gdy model reklamowanego urządzenia go posiada), bez pozostałych elementów montażowych. Kurier przywiezie ze sobą dokumenty przewozowe.
W przypadku, gdy urządzenie nie zostanie przygotowane do wydania kurierowi we wskazanym w formularzu terminie, koszt ponownego podstawienia kuriera będzie leżał po stronie reklamującego.
– Proszę oczyścić urządzenie z wszelkich śladów użytkowania oraz zabezpieczyć na czas transportu.
– Przesyłkę należy przygotować w opakowaniu kartonowym o standardowym kształcie prostopadłościanu, o wymiarach maksymalnie 70 x 60 x 30 cm.
– Produkt powinien być owinięty z każdej strony grubą pianką lub folią bąbelkową, a wnętrze przesyłki powinno być szczelnie wypełnione materiałem wypełniającym, ponieważ nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu reklamowanego urządzenia.
– W przypadku, gdy otrzymamy urządzenie zabrudzone lub uszkodzone w trakcie transportu, odeślemy w takim stanie z powrotem do reklamującego na jego koszt.

4. W terminie 3-5 dni roboczych od dnia doręczenia do nas przesyłki z reklamowanym urządzeniem, zobowiązujemy się zdać Państwu mailowo raport z przebiegu naprawy oraz w przypadku zakończenia procesu odesłać z powrotem przesyłkę z urządzeniem.

  Imię i nazwisko reklamującego

  Data zakupu

  Numer paragonu lub faktury

  Model reklamowanego produktu

  Nr tel. kontaktowego

  Adres e-mail

  Przybliżona data wykrycia usterki

  Szczegółowy opis usterki

  Adres do odbioru przesyłki z reklamowanym urządzeniem przez kuriera (w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne)

  Proszę wysłać zdjęcia i nagrania wideo obrazujące problem na nasz adres mailowy: vivo@majormaker.pl lub udostępnić za pośrednictwem dysku Google Drive zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Proszę utworzyć nowe konto Google, w przypadku nie posiadania przy użyciu poniższego linku: https://tiny.pl/r395t

  2. W przypadku posiadania konta Google lub po jego utworzeniu, proszę zalogować się do konta Google Drive przy użyciu poniższego linku: https://drive.google.com/drive/my-drive

  3. Po zalogowaniu do konta Google Drive proszę nacisnąć przycisk "+ Nowy" znajdujący się w lewym górnym rogu, a następnie wybrać opcję "Prześlij plik".

  4. Gdy pojawi się okienko wyboru proszę wybrać plik ze zdjęciem lub materiałem wideo z dysku komputera, a następnie kliknąć "Otwórz".

  5. Proszę poczekać, aż plik zostanie przesłany z komputera na dysk Google Drive. Proces ten może zająć kilka lub kilkanaście minut. Gdy proces przesyłania pliku się zakończy, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy w okienko z plikiem na dysku Google Drive oraz wybrać opcję "Pobierz link".

  6. Gdy pojawi się okienko proszę kliknąć pole "Dostęp ograniczony" oraz zmienić na "Każda osoba mająca link". Po dokonaniu zmiany proszę kliknąć "Kopiuj link" oraz wkleić skopiowany link do pola niżej. Dzięki temu uzyskamy dostęp do obejrzenia tego zdjęcia lub materiału wideo z poziomu Państwa dysku Google Drive.

  Poniżej proszę wkleić link do materiałów zdjęciowych / wideo udostępnionych za pośrednictwem Google Drive:

  Najwcześniejszy termin gotowości przesyłki z reklamowanym urządzeniem do odbioru przez kuriera - kurier przywiezie ze sobą dokumenty przewozowe (w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie uznane za zasadne)

  Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa reklamacji oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego